sve kategorije
Spis

Isporuka fleksibilnog gumenog zgloba

Vrijeme: 2022-12-27 Učitavanja: 20

Prilikom ugradnje gumenog spoja, vijak vijka treba se protezati prema vanjskoj strani spoja, a vijci na svakoj čeonoj plohi prirubnice trebaju se više puta i ravnomjerno zategnuti dijagonalnim pritiskom kako bi se spriječilo odstupanje tlaka. Vijčani spoj treba ravnomjerno zategnuti standardnim ključem. Nemojte koristiti šipku sile kako biste prisilili spoj da sklizne, sklizne i pukne. Osim toga, potrebno ga je redovito provjeravati kako bi se izbjeglo olabavljenje i odvajanje diska ili curenje vode

Vruće kategorije